Najdi si nejlevnější

povinné ručení na motocykl

  • Vyber si nejlevnější pojistku a ušetři až 60%
  • Srovnej ceny a nabídky povinného ručení do pár minut
Zdarma porovnej povinné ručení

Změni při přepisu motocyklu od 1.6. 2017

Hlavní novinky

Zrušní místní příslušnosti

Nově již nebude nutné řešit administraticní úkony v městě kde je vozidlo registrováno. Budeme tedy motocykl přepsat na jakémkoliv úřadě k tomu zmocněnému.Pokud tedy koupíte motorku v Brně, můžete ji přihlásit třeba v Praze. Pokud ale budete chtět motocykl vyřadit z depozitu, budete muset navštívit úřad kde byl uložen do depozitu.

Platnost evidenční kontroly 30 dní

Evidenční kontrola bude mít nově platnost 30 dní (doposud pouze 14).

Nucený převod

Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka. O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jejich předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Vypadá to sice hezky, ale aby jste toho mohli využít musíte podat i protokol o evidenční kontrole. Což u motorky kterou prodáte a nový vlastník nespolupracuje bude stejně složité jako dohnat jej k převodu.

Změny se týkají celého registru vozidel, tedy i aut.Zajímavé články